Varausehdot

Peltomäki Resort, varausehdot:


- Mökkimajoitus
- Karavaani-paikoitus
- Glamping-luksustelttailu
- Tilaussaunat
- Juhlateltta


Voimassa 11.2.2021 alkaen

1. Soveltuminen
Näitä varausehtoja sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Peltomäki Resort Oy:n (vuokranantajana) väliseen sopimussuhteeseen vuokrakohteen (leirintäalueen listatut kohteet) varaamisesta ja käyttämisestä.
Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä ja niitä sovelletaan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen.

2. Hyväksyminen
Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy nämä varausehdot.

3. Varaaminen
Varauksen voi tehdä Peltomäen ensisijaisesti internet-ajanvarauksena. Ryhmävarauksia ja erikoisempia kokonaisuuksia varatessa varaukset tehdään ensisijaisesti sähköpostitse. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Mikäli asiakas toimii yrityksen edustajana, on hänellä oltava valtuudet tehdä varaus yritykselle.

Asiakas on vastuussa varauksen tietojen oikeellisuudesta, koska varausjärjestelmään annettuja tietoja käytetään samalla matkustajailmoituksena. Varaajalla ja kanssamatkustajilla tulee olla henkilöllisyystodistuksen mukana ja ne on pyydettäessä esitettävä vastaanotossa.

4. Maksu ja maksuehdot
Koko varaus maksetaan kerralla internet-varauksen yhteydessä. Sähköpostilla varatessa maksuehto sovitaan tapauskohtaisesti. Mikäli varauksesta lähetetään lasku etukäteen, tulee lasku olla maksettuna vuokrakohteen vuokra-ajan alkaessa.
Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

5. Muutokset
Muutos varaukseen on tehtävä joko kirjallisesti sähköpostilla tai soittamalla asiakaspalvelupisteeseen aukioloaikana. Mikäli alkuperäistä varausta muutetaan jälkikäteen millään tavalla, vuokranantajalla on oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluna 10 €/muutoskerta (sis. alv.). Mikäli asiakas muuttaa varauksen vähintään 14 vrk (2vk) ennen varauksen alkua, on muutos kuitenkin maksuton.
Jos laskua ei ole vielä maksettu, mahdollinen muutos varausmaksuun huomioidaan laskussa.
Jos lasku on maksettu, lähetetään lisälasku lisäkustannuksista.

Jos muutos vähentää varausmaksua ja muutos tehdään laskun maksamisen jälkeen yli 14 vrk ennen varauksen alkua, asiakkaalle palautetaan ylimenevä summa. Jos varaukseen on aikaa 14 vrk – 48 h, asiakkaalle hyvitetään 30 % ylimenevästä summasta. Jos varausajankohtaan on alle 48 h, ylimenevää summaa ei hyvitetä. Alle 20 €:n (sis. alv) palautuksia ei kuitenkaan tehdä. Palautettavasta summasta vähennetään muutoskulut.
Sähköpostilla tehty muutos katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on vuokranantajan käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan muutos tapahtuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.

6. Peruutukset
Peruutus on tehtävä joko kirjallisesti sähköpostitse tai soittamalla asiakaspalvelupisteeseen sen aukioloaikana. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle. Sähköpostilla tapahtunut peruminen katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on vuokranantajan käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.
Varaus ei peruunnu automaattisesti, jos asiakas jättää laskun maksamatta, vaan asiakkaan on aina peruttava varaus, jota hän ei aio käyttää. Mikäli laskua ei ole maksukehotuksesta huolimatta maksettu, vuokranantajalla on oikeus perua varaus ja periä asiakkaalta varausehtojen mukainen peruutuskulu.
Mikäli varaus peruutetaan ennen varausajan alkamista asiakkaan tai hänen läheisensä äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (10 €, sis. alv.). Sairauden ja tapaturman kohdalla vuokranantajalle on lähetettävä lääkärintodistus 14 vrk:n kuluessa peruutuksesta. Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu varausaikana, varausmaksua ei makseta takaisin.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 14 vrk ennen varauksen alkua, on peruutus maksuton ja asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (10 €, sis. alv). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun varauksen alkuun on 14 vrk tai alle, mutta vähintään 48 tuntia, pidätetään 50 % varauksen hinnasta, mutta vähintään 20 € (sis. alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksen, kun varauksen alkuun on alle 48 tuntia, peritään koko varauksen hinta.

Juhlateltan peruutusehto on 14 vrk.

7. Peltomäen oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi vuokranantaja perua varauksen. Tällöin asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata. Peltomäellä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut varauslaskuaan eräpäivään mennessä. Asiakas joutuu kuitenkin maksamaan varauslaskunsa kokonaisuudessaan.
Peltomäki pidättää oikeuden peruuttaa asiakkaan varaus, jos kyseinen asiakas ei ole aikaisemmissa vuokrakohteiden varauksissa noudattanut vuokrakohteissa oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen asiakas on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteiden käyttöä koskevaa sopimusta. Mikäli asiakas ei vuokra-aikana noudata alueen järjestyssääntöjä, voidaan varaus purkaa kesken vuokra-ajan.

8. Avaimet ja vuokrakohteen palautus
Asiakas noutaa avaimet ravintolan/vastaanoton tiskiltä. Mikäli vuokraus tapahtuu päivänä jolloin vastaanotto on kiinni, tulee hänen sopia vuokranantajan kanssa etukäteen puhelimitse miten avain toimitetaan asiakkaalle. Caravan-paikoituksia varten asiakkaalla tulee olla varaus ja maksu suoritettuna ja vuokrakohteen voi ottaa käyttöön alueen sääntöjen mukaisella tavalla.
Asiakas palauttaa majoituksen avaimen tai kulkulätkän ravintolaan/vastaanottoon tai avainten palautukseen esitettyyn laatikkoon.
Avaimen palauttamatta jättämisestä peritään kahdensankymmenen (80) euron (sis. alv) maksu.

9. Oleskelu kohteessa
Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus varaamansa majoituksen tai paikoituksen ja käyttöoikeus huoltorakennuksen tiloihin. Asiakkaan tulee varautua näyttämään varausvahvistus ja maksukuitti vuokranantajan henkilökunnalle tai valvontaviranomaisille. Caravan-paikoilla vuokraoikeuden voi esittää helposti laittamalla ajoneuvoon näkyvästi esille varausvahvistuksessa saamansa varausnumero.

Vuokraaja sitoutuu pitämään yllä yleistä siisteyttä ja siivoa käytöstä.

Yleisissä tiloissa päihtyneenä esiintyminen on kiellettyä. Yleisiin alueisiin lasketaan huoltorakennus, yleinen sauna ja sen lähiympäristö, päärakennuksen välitön läheisyys, leikkipuistot, nurmialueet ja grillikodat.

Omien alkoholijuomien käyttö yleisillä alueilla on kielletty. Varausehtojen vastaisesta tai asiattoman käytöksen johdosta vuokranantajan henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas alueelta ja/tai asettaa majoituksen vuokraajalle 250€ järjestyshäiriömaksu. Tarvittaessa pyydetään virka-apua.

Hiljaisuus:
Alueella vallitsee hiljaisuus kello 24 - 07. Alueella saa keskustella ja ajaa hitaasti autolla yöaikaankin, kunhan ei pidä tahallisesti ylimääräistä melua. Klo 24 alkaen yhteinen ajanvietto tulee siirtää sisätiloihin ja ovi tulee pitää suljettuna melun estämiseksi. Teltta- tai glamping-majoitukset eivät ole äänieristyksensä puitteissa sisätiloiksi luokiteltava majoitusmuoto.

Ravintolamme palvelee korona-rajoitusten ja alkoholilainsäädännön puitteissa.

Hiljaisuuden rikkomisesta vuokranantajan henkilökunnalla tai virkavallalla on oikeus poistaa asiakas alueelta ja/tai asettaa majoituksen vuokraajalle 250€ järjestyshäiriömaksu.

Peltomäki pitää itsellään oikeuden järjestää alueella tapahtumia, joissa hiljaisuuden alkua voidaan myöhäistää. Esimerkkinä musiikkifestivaalit. Peltomäki informoi tapahtumista asiakkaitaan kotisivuillaan "ajankohtaista" kohdassa.

www.peltomakiresort.fi osoitteesta löytyvät aina ajantasaiset säännöt alueella toimimiseen, aukioloajat ja yhteystiedot.

10. Vahinkojen korvaukset
Mikäli asiakkaan jäljiltä on kadonnut irtaimistoa, peritään vuokraajalta kadonneen irtaimen korvaaminen ja kahdensankymmenen (80) euron (sis. alv) maksu. Mikäli majoituksessa tai karavaanipaikoituksessa on rikottu vuokra-aikana jotain, peritään vuokraajalta korjauksen hinta ja kahdensankymmenen (80) euron (sis. alv) maksu.

Mikäli annettuja kierrätyksen ohjeita ei ole noudatettu ja vuokraajan henkilökunta joutuu lajittelemaan asiakkaan jätteet, peritään lajittelusta kahdensankymmenen (80) euron (sis. alv) maksu.

Mikäli vuokrakohteissa on tupakoitu sisällä peritään vuokraajalta siivouksen ja hajunpoiston kulut ja kahdensankymmenen (80) euron (sis. alv) maksu.

11. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
Mahdolliset valitukset on aina tehtävä viivytyksettä suoraan vuokranantajalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen: Peltomäki Resort Oy, PL 336, 33101 Tampere. Peltomäki varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan.
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos asiakas ja Peltomäki eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.
Viime kädessä sopimukseen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

12. Muuta huomioitavaa
Mökkialueella ei ole lukittua arvotavaroiden säilytystä. Vuokralainen on vastuussa omista arvotavaroistaan.

Lemmikit tulevat olla kytkettynä alueella aina ja niiden jätökset tulee kerätä sekä viedä roskiin.

Toimitusehdot

Peltomäki Resort Oy 2621459-2 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: reception@peltomakiresort.fi
Puhelin: 050 4092240
Postiosoite: PL 336, 33101 Tampere

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä varausehdot, sekä tuotteiden hinnat kokonaisuudessaan. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Enterpay Lasku yritykselle.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Kts. Varausehdot yllä.